e-dokument

Osobni podaci
Suglasnost o prelasku na digitalni način dostave

Ukoliko želite primati otpremnice po lokacijama, molimo pošaljite nam niže navedene podatke.

Naziv lokacije Adresa lokacije/grad Mail adresa
Suglasnost o primitku računa u PDF obliku